Marketingplan

Wat is een Marketingplan


Een marketingplan is onderdeel van je ondernemingsplan. Hierin beschrijf je wat je visie en missie is voor de komende 5 jaar.
Deze lange termijn visie is een van de pijlers waarop de doelen voor het komende jaar zijn gebaseerd. Een andere pijler is een analyse van het voorgaande jaar.

Onderdelen van een Marketingplan

Er zijn verschillende onderdelen die je kunt analyseren:
  • Een SWOT analyse: overzicht van de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van je biz.
  • Een analyse van de verschillende omzet bronnen: wat leverde geld op, wat moet verbeterd en wat was een flop
  • Een analyse van je tijdsinvestering
  • Je eigen stijl en de sterktes en beperkingen daarin

Doelen

Afgeleid hiervan stel je doelen vast voor het komende jaar.

Doelen kunnen omzet of winstdoelen zijn, maar ook aantallen klanten, aantal verkochte producten, de introductie van een nieuw product of het aangaan van een samenwerking.

Daarna staat er in het marketingplan hoe je die doelen wilt gaan behalen. Wat je daar voor gaat doen (marketing-strategie) en welke instrumenten je er voor nodig hebt (marketing-techniek). Ook stel je een budget vast.