Campagne

Wat is een Campagne


Een campagne is een groep van met elkaar samenhangende marketingacties die binnen een bepaalde tijdsperiode worden uitgevoerd.

Het doel van een campagne is om in een korte tijd het publiek over te halen om te kopen.
Kopen in de ruimste zin van het woord. Want als je naar een verkiezingscampagne kijkt dan kun je niet spreken van kopen in de zin van geld geven voor iets dat je wilt hebben, maar wel van overhalen om de eigen stem te geven voor iets wat je politiek gezien wilt hebben.

Een duidelijk kenmerk van een campagne is de korte tijdsperiode waarin een campagne wordt uitgevoerd.
En omdat een campagne een eindtijd heeft wordt daar gebruik van gemaakt door kortingen, bonussen of ander voordeel te beloven als de klant iets koopt binnen de tijd dat de campagne loopt.

Een online campagne bestaat uit elementen die online in te zetten zijn.
Bepaalde website pagina’s, emails, social media enz

Een campagne heeft een opbouw, fases van een bepaald model.

Bekende modellen zijn
Know - Like - Trust
AIDA-model: attention, interest, desire, action

Er bestaan diverse modellen en templates voor het voeren van een campagne met email of met social media advertenties.