Accountability Partner

Wat is een Accountability Partner?

Een Accountability Partner helpt jou om je aan je voornemens te houden.
Die voornemens kunnen heel verschillend van aard zijn.
De bekendste voornemens waar mensen zelfs een professionele (accountability-) coach voor hebben zijn de voornemens om van een verslaving af te komen. Dan is het fijn als je iemand hebt die jou helpt, iemand waar je verantwoording aan af moet leggen.

Bij voornemens die je maakt voor je business is het heel gemakkelijk om als solopreneur tegen jezelf te zeggen "Och dat doe ik later wel een keertje".
En als je iemand anders deelgenoot hebt gemaakt van je voornemen dan is de kans groot dat die persoon een keer navraag gaat doen: "Zeg, hoe ver ben je met . . . ?"

Maar als je iemand expres deelgenoot maakt van je voornemens en afspreekt wanneer de ander jou kan bevragen, dan sla je wel een slap figuur als je niks met je voornemens hebt gedaan zonder daar een goeie reden voor te hebben.

Psychologisch effect
Het hebben van een Accountability Partner veroorzaakt vooral een psychologisch effect. Maar wel een heel groot effect.
Daarbij is het leuke van een Accountability Partner dat je samen kunt analyseren waarom voornemens wel of niet uit de verf zijn gekomen.
Behalve dat je je veel verantwoordelijker voelt om te werken aan wat je je hebt voorgenomen, doe je er ook je voordeel mee omdat je over jezelf leert.

Het hebben van een Accountaility Partner voor je business is net even anders dan voor een verslaving.
Bij een verslaving is het vaak eenrichtingsverkeer, de coach helpt de verslaafde.
Bij een zakelijke Accountability Partner is het meestal wederzijds dat je elkaar helpt om je aan je commitments en voornemens te houden. Daar zit hem ook de kracht in.

Onderzoek
Er is onderzoek gedaan naar hoeveel mensen hun goede voornemens aan het begin van een nieuw jaar ook werkelijk volhouden of halen. Het bleek dat slechts 8% ook werkelijk de gestelde doelen haalt. Bij de resterende 92% was het niet hebben van een Accountability Partner een van de oorzaken van falen.

Andere termen
Buddy
Business Buddy
Commitment Coach