Belemmerende overtuigingen

Belemmerende overtuiging

Hoe ontstaan nu die belemmerende overtuigingen?
De term 'overtuiging' geeft al aan dat het hier niet gaat om een feit, maar om de beleving van een feit.
Het is niet simpel de situatie waarin we ons bevinden, nee het is hoe we die situatie beleven en interpreteren.

Die beleving en interpretatie is voor iedereen weer anders.
Er zijn echter een heleboel (belemmerende) overtuigingen die heel algemeen zijn.
Niet omdat ze de waarheid vertegenwoordigen, maar omdat er een algemeen aanvaard principe, cultuurelement of opvoeding aan ten grondslag ligt.

De beleving kan ook voortkomen uit het karakter van de persoon.
Zo kunnen twee mensen dezelfde situatie heel anders beleven en uiteindelijk daar twee heel verschillende overtuigingen aan overhouden.
Veel (vriendschappelijke) discussies zijn gebaseerd op overtuigingen die voortkomen uit persoonlijke belevingen en interpretaties.

Rationele Effectiviteits Training

Ik leg het hier uit aan de hand van de theorie van Albert Ellis, De RET, de Rationeel Emotieve Therapie.
Later ook wel de Rationele Effectiviteits Training genoemd.

In schema gezet ziet de RET er als volgt uit:

Situatie

>>  Gedachte

>>  Emotie

>>  Gedrag

Een situatie waarin je je bevindt roept een gedachte op
Die gedachte zorgt voor een bepaald gevoel, emotie
En die emotie is de aanleiding voor je uiteindelijke gedrag

Een voorbeeldsituatie

De situatie is "Het voetgangs stoplicht staat op rood terwijl er geen verkeer aankomt"
Een gedachte kan zijn "Ik sta hier voor niks te wachten"
Het gevoel erbij "Ik heb een hekel aan verkeerslichten"
Gedrag 'Oversteken, ondanks het rode licht'

Een ander persoon die voor hetzelfde moment voor het rode voetgangs stoplicht moet wachten
Denkt "Dat stoplicht staat er niet voor niks"
Voelt "Lekker dat ik niet zelf hoef op te letten"
Gedrag 'Blijft staan wachten op groen'

Dezelfde situatie, maar met heel verschillend gedrag


Zo ontstaan ook belemmerende gedachten. In het verleden heeft een situatie een gedachte en een bijbehorende emotie opgeroepen. In het heden wordt nog steeds hetzelfde gedrag vertoond, zonder dat dat dat bijgesteld is.
Zoiets ontstaan niet bij een eenmalige gebeurtenis.
Maar je kunt je voorstellen dat als het verkeerslicht meerdere keren achter elkaar op rood staat zonder dat er verkeer aankomt, dat het gedrag daar aan vast gekleefd zit.